Kuka olen

Tervetuloa sivuilleni!

Ihmiset ovat elämäntehtäväni. Ammattiauttajan roolissa hyödynnän psykologian opettajan, lyhytterapeutin, työnohjaajan (valm. 8/25) ja parisuhdeneuvojan koulutuksia. Ihmisen sielunmaiseman ja elämän kysymysten ymmärtämisen lisäämiseksi opiskelen käytännöllistä teologiaa maisteriopinnoissa Åbo Akademissa. Lisäksi olen yli neljännesvuosisadan ajan opettanut, ohjannut ja kasvattanut maakuntani nuorisoa aineenopettajana ja kolmen lapsen äitinä.


Lyhytterapia on luonteeltaan matalan kynnyksen psykososiaalista tukea. Siitä hyötyvät eri syistä kuormittuneet ja vaikeuksiensa kanssa kamppailevat, omaa tietään etsivät, työ- ja muiden elämän haasteiden kanssa kipuilevat, ihmissuhteiden viidakkoon eksyneet, surulliset ja pettyneet. Lyhytterapia toimii erinomaisesti myös ennaltaehkäisevänä tukimuotona vahvistaen toimintakykyä, jäsennellen tapahtuneita ja tarjoten tilaisuuden pohtia tulevaa ja suunnitelmiaan koulutetun auttajan kanssa. Sinulla ei tarvitse olla isoa kriisiä hyötyäksesi empaattisesta kohtaamisesta ja syvistä, hyvistä keskusteluista uusine näkökulmineen ja oivalluksineen. 


Työnohjaus on hyödyllinen ja antoisa tapa selkiyttää oman työelämää, uravalintoja, työssä jaksamista ja uudistumista sekä käsitellä haastavia tilanteita. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus keskittyy toiveikkuuden ja asiakkaan oman toimijuuden vahvistamiseen. Työnohjauksesta hyötyvät sekä työuraansa aloittelevat että jo pidempään työelämässä olleet. 


Kuuntelen, keskustelen, tuon esille erilaisia näkökulmia, valmennan, ohjaan ja rohkaisen. Parasta työssäni on nähdä, miten asiakkaanani toiveikkuutesi lisääntyy, saat oivalluksia ja osaat itse hahmotella toimivia ratkaisuja ongelmiisi. 

-  Yksityinen lyhytterapeutti, EduTer, Terapia- ja koulutuspalvelut Tmi Maria Heikkilä 1/2021-

- Auntie-ammattilainen, Auntie Solutions Oy, 4/2022-

- Peruskoulun (1996-2007) ja lukion kielten (ruotsi, englanti) lehtori (2007-)

Opinnot:

- Filosofian maisteri, Tampereen yliopisto 1996

- Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet -opintokokonaisuus, Siria Oy ja Tampereen Kesäyliopisto, 2020

- Psykologian perus- ja aineopinnot / aineenopettajapätevyys, Tampereen avoin yliopisto, 2022

- Teologian yo 2020-, maisteriopinnot 2022-, Åbo Akademi

- Työnohjaajaopinnot, Stepbystep, 2023-25, Tampere

Täydennyskoulutukset: 

- Traumaterapian perusteet, Lyhytterapiainstituutti (LTI), syksy 2019

- Kertaterapiakoulutus, LTI, syksy 2020

- Solmuja Parisuhteessa (R) - menetelmäkoulutus, 1-6/2022

- Parisuhteen palikat -ohjaajakoulutus, 4/2022

Jäsenyydet:

- Lyhytterapeutit ry.

- Soteria ry.

- Valitseterapia.fi -palvelu

Luo kotisivut ilmaiseksi!